0
FALKO Pflanzkasten B 100xT 40xH 35cm 6-eck KH 45/45mm inkl. Folieneinsatz
T&J FALKO Pflanzkasten B 100xT 40xH 35cm 6-eck KH 45/45mm inkl. Folieneinsatz
149,99 € / Stk.
DANIELA Pflanzkasteneinsatz B 32xH 26xT 32cm ca. 15 Liter KS-Anthrazit für Hochbeete
T&J DANIELA Pflanzkasteneinsatz B 32xH 26xT 32cm ca. 15 Liter KS-Anthrazit für Hochbeete
12,99 € / Stk.
Montageservice HolzLand Verbeek
INGO Pflanzkasten B 100xT 45xH 40cm KH 45/70mm inkl. Folieneinsatz
T&J INGO Pflanzkasten B 100xT 45xH 40cm KH 45/70mm inkl. Folieneinsatz
159,99 € / Stk.
NATASCHA Pflanzkasteneinsatz B 60xH 28xT 32cm ca. 48 Liter KS-Anthrazit für Hochbeete
T&J NATASCHA Pflanzkasteneinsatz B 60xH 28xT 32cm ca. 48 Liter KS-Anthrazit für Hochbeete
19,99 € / Stk.
LABO-3D Pflanzkasten 36x36x17,5cm
T&J LABO-3D Pflanzkasten 36x36x17,5cm
49,99 € / Stk.
Untersetzer für NATASCHA Pflanzkasteneinsatz B 60xH 4,5xT 30cm
T&J Untersetzer für NATASCHA Pflanzkasteneinsatz B 60xH 4,5xT 30cm
8,99 € / Stk.
Untersetzer für DANIELA Pflanzkasteneinsatz B 30xH 4,5xT 30cm
T&J Untersetzer für DANIELA Pflanzkasteneinsatz B 30xH 4,5xT 30cm
4,99 € / Stk.
nach oben